پنج‌شنبه 22 فروردین‌ماه سال 1387
پیامبر اکرم فرمودند هر کس چهل حدیث بیاموزد و به دیگران هم آموزش دهد فردای قیامت عالم و دانشمند محشور خواهد شد.در لینک زیر  چهل حدیث آمده .بخون

چهل حدیث

اگر میخواهی یک مؤمن واقعی بشوی بعضی از صفاتی که باید داشته باشی در این لینک آمده 

  خصوصیات مومن