پنج‌شنبه 22 فروردین‌ماه سال 1387
۱

گرفتاری انسانها از جهل نیست از تنبلی است

2

وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش دوست واقعی باشد

3

به چشمانت بیاموز که هر چیزی ارزش دیدن ندارد

4

وقتی همه مانند هم فکر کنیم کسی فکر نمیکند

5

مشکل به وجود آمده را با همان فکری که ساخته اید نمیتوانید حل کنید

6

تواضع نردبان بزرگی و بلندی است

7

دیروزت را مرور کن تا فردایی بهتر داشته باشی

8

به جای لعنت بر تاریکی بهتر است شمعی روشن کنید

9

اولین گام در آگاهی درک جهل است

10

به تعویق انداختن کارها.تلاش برای رسیدن به دیروز است

11

سختگیر ترین معلم تجربه است چون که قبل از درس دادن امتحان میگیرد